Dermapen

DERMAPEN 4  Microneedling med originalet  DERMAPEN. Lång erfarenhet av microneedling.

Om Dermapen4

DermapenTM var den första microneedlingspennan på marknaden och är fortfarande marknadsledande världen över.

Med sin unika vertikala teknik, 16 tunna och sterila engångsnålar, en stark motor och en automatiskt vibrerande funktion, skapar DermapenTM upp till 1920 mikrokanaler i huden per sekund. De behandlingspreparat man använder kan därför effektivt penetrera huden för optimalt upptag och effekt.

DermapenTM var den första microneedlingspennan på marknaden och är fortfarande marknadsledande världen över.

Med sin unika vertikala teknik, Dermapen 4 består av 16 stycken nålar, istället för tidigare 12. Pennan kan göra upp till 120 slag/sek vilket betyder upp till 1920 mikrokanaler/sek. AOVNTM (Advanced oscillation vertical needling) teknologin utvecklas i Dermapen 4 med hastigheten, styrkan, precisionen och säkerheten.

Behandlingen slutförs ännu snabbare med den nya pennan vilket ger en mer effektiv och komfortabel behandling. De behandlingspreparat man använder kan därför effektivt penetrera huden för optimalt upptag och effekt.